Proiectul  “Tezaure etnoistorice bucovinene”- Proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitara din Municipiul Rădăuți cod SMIS 18843 face parte dintr-un plan integrat de acțiuni investiționale destinate dezvoltării economice şi sociale a municipiului, respectiv a consolidării rolului acestuia de pol urban de creștere, la nivelul de microregiuni de dezvoltare. In acest context, proiectul are ca obiectiv dezvoltarea şi consolidarea Municipiului Rădăuți prin intermediul promovării şi valorificării durabile, la nivel național, a potențialului turistic cultural şi natural local. Sporirea importantei turismului şi culturii ca factori de creștere economica vor contribui la conservarea şi afirmarea identității istorice şi culturale a municipiului pe plan național.

Dezvoltarea turismului reprezintă principala garanție a dezvoltării durabile a municipiului Rădăuți, fiind condiționata de existenta unor obiective turistice atractive, protejate si conservate, care sa permită promovarea şi valorificarea echilibrata potențialului turistic al acestora (etnocultural).

Produsele turistice ce urmează a fi promovate prin proiect ( Muzeul Tehnicii Populare Bucovinene, Catedrala Ortodoxa ”Pogorârea Sfântului Duh”, Biserica Romano – Catolica ”Nașterea Sfintei  Fecioare Maria”, Ansamblul Bisericii ”Sfântul Nicolae”, Monumentul de arta medievala Bogdana, Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, Templul Evreiesc şi Bustul lui Eudoxiu Hurmuzachi) sunt păstrate în stare foarte bună, adecvata  valorificării lor din punct de vedere turistic.

Municipiul Rădăuți deține un potențial turistic semnificativ, fiind declarat, conform OUG 142/2008 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – secțiunea a VII-a Zone cu resurse turistice, ca zona cu o concentrare foarte mare de resurse turistice, care în prezent nu este valorificat corespunzător

În 22.03.2011 s-a semnat contractul de finanţare nerambursabilă prin  Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5Dezvoltarea durabila și  promovarea turismului, DMI 5.3 Promovarea potentialului turistic și crearea infrastructurii necesare pentru creșterea atractivității României ca destinație turistică, între Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Rădăuţi şi Ministerul  Dezvoltării  Regionale şi Turismului, valoarea totală a proiectului fiind de 1.033.440,73 lei  .

Finanţarea Proiectului: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR :709.478,56 lei , Valoare eligibilă nerambursabilă din buget național: 108.508,49 lei, Co-finanțarea eligibilă a Beneficiarului: 16.693,61 lei, Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 198.760,07lei

Obiectivul general al proiectului „Tezaure etnoistorice bucovinene” – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitara din Municipiul Rădăuţi, cod SMIS 18843 este dezvoltarea şi consolidarea turismului în municipiul Rădăuţi prin intermediul promovării şi valorificării durabile, la nivel naţional, a potenţialului turistic cultural şi natural local. Proiectul îşi propune creşterea atractivităţii Municipiului Rădăuţi, ca destinaţie turistică, prin promovarea şi marketingul produselor turistice cu valoare identitară.

Obiectivele specifice al proiectului „Tezaure etnoistorice bucovinene” – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare identitara din Municipiul Rădăuţi, cod SMIS 18843 sunt:

 – Creşterea atractivităţii Municipiului Rădăuţi, ca destinaţie turistică, prin promovarea şi marketingul produselor turistice cu valoare identitară: Ansamblul Bisericii „Sfântul Nicolae”, Catedrala Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh”, Biserica romano-catolică „Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, Muzeul Tehnicii Populare Bucovinene, Meşteşugul olăritului, Meşteşugul încondeierii ouălelor, Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, Templul Evreiesc şi Bustul lui Eudoxiu Hurmuzachi;
– Creşterea cu 56% a circulatiei turistice în municipiul Rădăuţi ca urmare a promovării la nivel naţional a principalelor obiective turistice cu valoare identitară;
– Promovarea turismului durabil – promovarea şi valorificarea potenţialului turistic cultural, material şi imaterial, în vederea conservării şi consacrării elementelor identitare ale municipiului Rădăuţi;
– Promovarea şi marketing-ul online (e-Turism) a principalelor obiective turistice cu valoare identitară a municipiului Rădăuţi în vederea sporirii vizibilităţii şi atractivităţii acestora.

 

     Pentru informaţii suplimentare despre derularea acestui proiect, vă stă la dispoziţie doamna Lavric Ancuţa-Ioana, manager de proiect, consilier asistent în cadrul Compartimentului Programe din cadrul UAT – Municipiul Rădăuţi, telefon 0230.561140, 0755.155410, e-mail: [email protected]